Hvem skal fremover passe de gamle, de små, de syge? kan vi finde ressourCerne i europa, eller bliver lavtlønsområderne out- sourCet til indvandrere fra afrika og asien? mangel på arbejdskraft er en bombe under europæisk vækst og velfærd, og den vil eksplodere inden for de kommende 10-20 år.

I 2020 vil stress og depression ifølge WHO være den mest almindelige syg- dom, og med den fart danskerne bliver stressede i dag, er det ikke svært at forestille sig. Det skønnes, at mellem 20 og 30% af den danske befolkning lider af en eller anden form for stress, og det koster hvert år samfundet om- kring 10 mia. kr. Men hvorfor bliver vi stressede, hvor kommer det fra, hvad er symptomerne ...


Læs hele artiklen som pdf