Enneagrammet er et personlighedsudviklingsværktøj, der kan hjælpe dig til en større selvindsigt. Klik på de enkelte numre i modellen til højre, og læs mere om Enneagrammets forskellige personlighedstyper, eller klik på de efterfølgende punkter for en mere generel introduktion til Enneagrammet.

Minitest der kan guide dig
Kender du ikke dit Enneagram, så kan du gennemføre en test klik her, hvor du kan få en indikation at, hvilken persontype du er. Vi tror på, at det er vigtigt, du selv får mulighed for at definere din type. Derfor vil testen præsentere dig for de 2-3 typer, som du ’rater’ højst på. Med udgangspunkt i disse vælger du selv det type-nummer (Enneagram-type), som du synes beskriver dig bedst. Det kan være svært at vurdere, hvilken type man tilhører, men læs evt. dine vinger (naboer) og pile (succes/modstand) igennem og brug dem som input i dine overvejelser.

Du er meget mere end én persontype
Husk på, at du ikke “er” din type. Som menneske “er” du meget meget mere end Enneagrammet kan beskrive. Enneagrammet forklarer blot, hvordan du opfører dig, når du er presset, har succes, hvordan du indgår i forskellige roller mv. Enneagrammet forklarer om visse dele af din personlighed - men ikke alle dele. Din kultur, køn, markante oplevelser i livet etc. bidrager også til at forklare, hvem du er. Enneagrammet er således nyttigt at anvende sammen med andre værktøjer eller tilgange til personlig udvikling.

Det er kun en introduktion til et fantastisk spændende værktøj, du får her. Ønsker du et mere indgående kendskab til Enneagrammets mange muligheder, så har Flemming Christensen fra ’Think about it’ udvalgt følgende bøger og kurser, han vil anbefale. Klik til venstre.

Klik på de forskellige typer og studér Enneagrammets 9 personlighedstyper nærmere.
Har du gennemført testen, har du fået en indikation af, hvilken type(r) der passer på dig. Klik på typenummeret i Enneagram figuren i højre margin og læs din typebeskrivelse godt igennem, før du vælger din type.
Er du i tvivl om, hvilken type du tilhører, så kan det hjælpe at studere dine vinger, pile og triader. Husk, du er et væsentligt mere nuanceret menneske end din type beskriver, men du besidder nogle adfærdsmæssige kendetegn, der relaterer sig til mindst en af de 9 definerede typer. Det er derfor vigtigt, at du kan se dig selv i den beskrivelse, der er på de pågældende typer. Se testen som en indikator, og ikke et svar, da din ’dagsform’ sagtens kan påvirke de svar, du giver.
Du kan kun være én type, så klik på det typenummer, du mener beskriver dig bedst Og ved testresultat, tænk på din personlighed, da du var 16-18 år

Er du i gang med at skrive din karriereprofil eller har du færdiggjort den, så har du også et login

E-mail adresse:
Password: