Selvopfattelse
Indsigtsfuld, hurtig opfattelsesevne, ”kvik”, nysgerrig, legesyg, årvågen og usædvanlig

Hvis du relaterer dig til Type 5, vil det være vigtigt for dig at forstå ting og sætte dig ind i ting, som for dig giver mening. Du vil både være afventende, helhedsorienteret og ønske at have god tid til at forstå det hele.Du er fokuseret på sandheder eller ting, som du betragter som sandt eller vigtigt. Du kan også virke intens eller svævende i dine tanker, afhængig af om du er i gang med at fortælle om dine opdagelser eller du er ved at opdage.

Når du er i balance, vil netop det at være afventende og helhedsorienteret være din måde at opdage ny viden og indsigter på. Du vil være i stand til at beskrive sammenhænge, som ingen har set før og din finurlige måde at være på vil give dig opbakning for dine påstande, som kan være svære at forstå i første omgang. Når du ikke er i balance, vil du virke arrogant og selvtilstrækkelig samtidig med, at du vil have en tendens til at være indelukket og være tilfreds med dit eget selskab.

Som kollega vil du være lidt af en enspænder, men vil nyde at dele din viden med mennesker, der forstår at spørge på den rigtige måde, eller påskønner det du ved. Som kollega kan du i pressede situationer have en tendens til, at blive forvirrende, uklar, overgearet og narcisistisk. Du ønsker på den ene side at omgivelserne forstår dig, men ved godt at det har omgivelserne ikke hjernekapacitet til.

Som chef chef vil du begynde at lave systemer og modeller, som folk skal producere efter. Når du er presset vil du kunne argumentere for dine betragtninger og beslutninger og du vil have tendens til at fokusere på at vinde diskussionen, frem for at lytte til om der kunne være en bedre måde at løse tingene på. Du vil have en tendens til at være indelukket og kontrollere omgivelserne med din viden og arrogance.

Klik på de forskellige typer og studér Enneagrammets 9 personlighedstyper nærmere.
Image Map
Har du gennemført testen, har du fået en indikation af, hvilken type(r) der passer på dig. Klik på typenummeret i Enneagram figuren i højre margin og læs din typebeskrivelse godt igennem, før du vælger din type.
Er du i tvivl om, hvilken type du tilhører, så kan det hjælpe at studere dine vinger, pile og triader. Husk, du er et væsentligt mere nuanceret menneske end din type beskriver, men du besidder nogle adfærdsmæssige kendetegn, der relaterer sig til mindst en af de 9 definerede typer. Det er derfor vigtigt, at du kan se dig selv i den beskrivelse, der er på de pågældende typer. Se testen som en indikator, og ikke et svar, da din ’dagsform’ sagtens kan påvirke de svar, du giver.
Du kan kun være én type, så klik på det typenummer, du mener beskriver dig bedst Og ved testresultat, tænk på din personlighed, da du var 16-18 år

Er du i gang med at skrive din karriereprofil eller har du færdiggjort den, så har du også et login

E-mail adresse:
Password: