Selvopfattelse
Pålidelig, troværdig, grundig, fornuftig, forsigtig og forudseende

Hvis du relaterer dig til Type 6, vil det være vigtigt for dig at være ansvarsfuld, grundig og have afstemt forventninger. Du vil gå op i, at du – eller dine nærmeste – ikke bare kaster sig ud i en opgave, uden at den er gennemtænkt, og du vil være loyal kritisk overfor omgivelserne.

Når du er i balance, vil netop det at være ansvarsfuld, grundig og have afstemt forventninger være med til at skabe robuste resultater og høj teamspirit. Når du ikke er i balance, vil du virke gammelklog på den idé-dræbende måde, kontrær og kritisk. Det vil ikke blive betragtet som loyalt, men som om du ikke rigtig vil være med på holdet, og du vil have en tendens til at arbejde under protest, hvis omgivelserne ikke lytter til dine måder at se verden på.

Som kollega vil du være hårdarbejdende og ansvarsfuld med en tendens til at overdramatisere alt det som ikke virker, eller som efter din mening ikke kommer til at virke. Du vil yde, før du nyder, og du vil strække dig ekstra – og mange gange for meget – for at få tingene til at virke. Du er ekstrem loyal og forventer det samme af dine omgivelser. Som kollega kan du i pressede situationer have en tendens til at provokere eller gå imod autoriteterne, og det kan virke som om det er sagen, der er vigtigere end selve løsningen.

Som chef vil du forvente ekstrem loyalitet af dine omgivelser og du vil til gengæld give ekstrem loyalitet tilbage. Når du er presset, vil du have en tendens til at gå ned i de mindste detaljer og kontrollere dine omgivelser for at være sikker – dobbelt sikker. Som chef vil du have en tendens til at presse dine ideer igennem – de er jo ekstra gennemtænkt i forhold til andres idéer – også selvom det kræver ekstra arbejde i en presset situation. Du har fokus på det gode håndværk og det at levere løsninger, der holder.

Klik på de forskellige typer og studér Enneagrammets 9 personlighedstyper nærmere.
Image Map
Har du gennemført testen, har du fået en indikation af, hvilken type(r) der passer på dig. Klik på typenummeret i Enneagram figuren i højre margin og læs din typebeskrivelse godt igennem, før du vælger din type.
Er du i tvivl om, hvilken type du tilhører, så kan det hjælpe at studere dine vinger, pile og triader. Husk, du er et væsentligt mere nuanceret menneske end din type beskriver, men du besidder nogle adfærdsmæssige kendetegn, der relaterer sig til mindst en af de 9 definerede typer. Det er derfor vigtigt, at du kan se dig selv i den beskrivelse, der er på de pågældende typer. Se testen som en indikator, og ikke et svar, da din ’dagsform’ sagtens kan påvirke de svar, du giver.
Du kan kun være én type, så klik på det typenummer, du mener beskriver dig bedst Og ved testresultat, tænk på din personlighed, da du var 16-18 år

Er du i gang med at skrive din karriereprofil eller har du færdiggjort den, så har du også et login

E-mail adresse:
Password: